انیمیشن

Two-Popular-Types-of-Animation-Techniques-Used-For-Asian-and-Western-Animated-Movies-1040×510-min

انیمیشن

پویانمایی یا انیمیشن Animation نمایش تند و پیوسته تصاویری از اثر هنری دوبعدی، یا موقعیت‌های مدل‌های واقعی، برای ایجاد توهم حرکت است....
TheScream
بعدا تماشا کنیداضافه شد

انیمیشن جیغ

انیمیشن جیغ ساخته سباستین کازور Sebastian Cosor این انیمیشن کوتاه بر اساس یکی از تابلوهای اِدوارد مونک Edvard Munch به نام جیغ ساخته...
Fantasmagorie
بعدا تماشا کنیداضافه شد

اولین انیمیشن تاریخ سینما

تاریخ سینما ۱۴۰ سال قدمت دارد، از آخرین سالهای قرن ۱۹ تا آغاز قرن ۲۱. تصاویر متحرک به تدریج از از کاروانهای شادی شروع شد و تا آنجا پ...