برچسب: ادوارد مونک

TheScream
بعدا تماشا کنیداضافه شد

انیمیشن جیغ

انیمیشن جیغ ساخته سباستین کازور Sebastian Cosor این انیمیشن کوتاه بر اساس یکی از تابلوهای اِدوارد مونک Edvard Munch به نام جیغ ساخته...