برچسب: امیل کول

Fantasmagorie
بعدا تماشا کنیداضافه شد

اولین انیمیشن تاریخ سینما

تاریخ سینما ۱۴۰ سال قدمت دارد، از آخرین سالهای قرن ۱۹ تا آغاز قرن ۲۱. تصاویر متحرک به تدریج از از کاروانهای شادی شروع شد و تا آنجا پ...