برچسب: بیگ پیکسل

Shanghai

عکس 195 گیگاپیکسلی از شانگهای

به این مطلب توجه کنید: مدتها گفته شده است که با گوشی های هوشمند از نیاز به دوربین های سنتی فارغ شده ایم، اما بعید به نظر می رسد که ی...