برچسب: جهان

samsara-hero
بعدا تماشا کنیداضافه شد 14:535

مستند بدون شرح

مستند بدون شرح، با برشهایی از چند مستند بزرگ ساخته شده که به موضوع آفرینش جهان و نقش انسان در نابودی این جهان اشاره می کند. عواملی و...