برچسب: سینمای فرانسه

lumiere-colori-compressor
بعدا تماشا کنیداضافه شد

120 سالگی اولین فیلم تاریخ سینما

«برادران لومیر» خالقین اولین فیلم تاریخ سینمای جهان، «کارگران در حال خروج از کارخانه» هستند. به گزارش فیگارو، اولین فیلم تاریخ سینما...