برچسب: پویانمایی

Two-Popular-Types-of-Animation-Techniques-Used-For-Asian-and-Western-Animated-Movies-1040×510-min

انیمیشن

پویانمایی یا انیمیشن Animation نمایش تند و پیوسته تصاویری از اثر هنری دوبعدی، یا موقعیت‌های مدل‌های واقعی، برای ایجاد توهم حرکت است....